Kontakta oss på vårt journummer vid brådskande ärenden 010-49 00 412. Service och beredskap nås även på service@hammarstedts.se

Sunda och hållbara butiker

Hammarstedts erbjuder seriös installation och service med styr-, regler- och övervakningssystem för att säkra livsmedelskvalitén och för att spara energi för butiksägare.

Sunda butiker

HACCP-RAPPORTER
Ställ in systemet till att automatiskt generera och distribuera uppdaterade HACCP-rapporter – och eliminera onödig tid för uppsättningar och skapande av rapporter.

EFFEKTIV OCH DOKUMENTERAD LARMHANTERING
Undvik varuförluster och säkra alltid rätt temperatur med ett professionellt verktyg för effektiv hantering och dokumentation av larmhanteringen.

BÖRVÄRDES-ÖVERVAKNING
Verifiera att börvärden inte har ändrats i din butik – och fånga upp det som har ändrats för att indikera var åtgärder ska vidtas.

Hållbara butiker

PO-OPTIMERING
Optimera sugtrycket för hela kylsystemet. För en typisk livsmedelsbutik sparar man ytterligare 10% på energin.

ADAPTIV ÖVERHETTNING
Optimera utnyttjandet av förångaren med överhettningsreglering och uppnå ytterligare 5-8% energibesparing per år

VÄRMEÅTERVINNING
Återvinn överskottsvärmen till tappvarmvatten och värme utan att kompromissa på matvarukvalitén.

NATURLIGT KÖLDMEDIUM
Välj komponenter som är anpassade till naturliga köldmedier för minsta möjliga miljöpåverkan.