Kontakta oss på vårt journummer vid brådskande ärenden 010-49 00 412. Service och beredskap nås även på service@hammarstedts.se

Vi jobbar med

Drift, service och ständiga förbättringar.

Genom vårt aktiva arbete med service och underhåll säkerställer vi att din anläggning fungerar. Du kan kontakta oss vid eventuella problem dygnet runt. Vi föreslår uppdateringar och förbättringar av Din anläggning, för bästa nytta i Din verksamhet.

Entreprenader

I varje unikt projekt är vi den heltäckande samarbetspartnern. Från idé och projektering. Genom leverans och installation av nyckelfärdiga anläggningar. Våra lösningar erbjuder en hög tillgänglighet och mindre energianvändning. Därigenom uppnår vi lägre driftskostnad och bättre miljöpåverkan.

Förvaltning och utveckling

Förvaltning av anläggningar är den största kostnaden i fastighetens livscykel. För att uppnå bästa nytta för pengarna krävs löpande förebyggande underhåll och anpassning av de tekniska systemen. Genom aktivt samarbete och engagemang görs de bästa underlagen och planerna. På vilka de mest lönsamma besluten görs.  Dina fastigheter och Din verksamhet är komplexa där vårt kunnande gör dem väl fungerande och prisvärda.

 Styr & regler i Kalmar & Nybro

 

Företagsfilm