Kontakta oss på vårt journummer vid brådskande ärenden 010-49 00 412. Service och beredskap nås även på service@hammarstedts.se

Om oss

Hammarstedt´s ska genom trygghet, kompetens samt tekniska innovationer inom fastigheter och industriella processer, erbjuda största möjliga kundnytta för människor, företag och samhälle främst i sydöstra Sverige.

Våra policys

Arbetsmiljöpolicy

Hammarstedt´s ska alltid sträva efter att vara lokala föredömen som arbetsplats. Detta uppnås via åtaganden om att förebygga skada och ohälsa samt ständiga förbättringsarbeten avseende arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöprestanda. Vidare också åtaganden om att uppfylla tillämpliga lagkrav samt andra krav organisationen berörs av och som kan relateras till organisationens arbetsmiljöfrågor.

Miljöpolicy

Hammarstedt´s ambition är att i verksamheten aktivt verka för en hållbar utveckling med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Detta säkerställs genom ett kontinuerligt arbete inom hela organisationen, för att uppnå fastställda miljömål inom vårt miljöledningssystem. Miljöledningssystemet klargör mål och åtaganden, förbättringar och förebyggande av miljöpåverkan samt åtaganden att följa lagar och krav som åläggs oss i vår verksamhet.

Kvalitetspolicy

Hammarstedt´s ska alltid erbjuda kunden största möjliga kvalitet i allt vi gör, anpassat gentemot kundens krav och önskemål. Detta uppnås genom ständiga förbättringsarbeten av kvalitetsledningssystemet, personligt ansvar av alla medarbetare sat att ge förutsättningar för att upprätta och se över kvalitetsmål.

Vi ska bedriva en kontinuerlig utveckling av relationer och företagets verksamhet för att stödja våra affärserbjudanden.

Thomas Norberg
Styrelseordförande och VD