Kontakta oss på vårt journummer vid brådskande ärenden 010-49 00 412. Service och beredskap nås även på service@hammarstedts.se

Styr- och övervakningssystem

Fastighetsautomation för hållbar energieffektivitet och miljö.

Tidigare var kraven på en byggnad inte så omfattande som de är idag. Värme, säkerhet och tak över huvudet, inte mycket mer önskades. Men de ekonomiska, ekologiska och sociala kraven i vår tid har gjort att listan med krav ökar. Idag måste allt vara utformat på ett sådant sätt att teknik kan reagera automatiskt, flexibelt och tillförlitligt utifrån fastighetsägarens och användarnas behov. Allt för att skydda investeringar och miljö även på lång sikt.

Lösningar för fastighetsautomation med integrerade energieffektiviseringstjänster sparar energi, ger lägre driftskostnader och minskar samtidigt belastningen på miljön. Det utvecklas ständigt nya sätt att maximera energieffektivitet.

Marknaden sätter hela tiden nya globala standarder för energieffektivitet i fastigheter och genom intelligent integrerad teknologi garanterar man energibesparingar på i snitt 30 % i byggnader.

Våra övervakningssystem tar hänsyn till lokala och regionala behov och optimerar inställningarna för olika system och fastigheter.

90 procent av våra liv tillbringar vi inomhus. Det är i våra hem, arbetsplatser, skolor, sjukhus, idrottshallar, teatrar och shoppingcenter. Platser som kan betyda mer eller mindre för oss men som också kan vara den bästa platsen i världen.

Skräddarsydda tjänster

Hammarstedts har ett brett utbud av servicetjänster för att kunna möta varje enskild kunds specifika behov.

I vårt utbud ingår bland annat:

  • Livscykelperspektiv
  • Larmhantering
  • Energioptimeringstjänster
  • Drifttjänster
  • Systemunderhåll
  • Information och utbildning

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda kontakta Thomas Norberg, 0480-76 09 03.